Oferta

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

  • prawo cywilne (m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zasiedzenie, wydanie nieruchomości, rozwód, alimenty, pozbawienie władzy rodzicielskiej, podział majątku wspólnego, odszkodowania)
  • prawo gospodarcze i handlowe (m.in. sprawy o zapłatę, roszczenia z umów, rejestracja spółek)
  • prawo administracyjne (m.in. odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądów administracyjnych)
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. odwołania od wypowiedzeń umów o pracę i warunków umów o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, odwołania od kar porządkowych, odwołania od decyzji ZUS)
  • prawo karne (m.in. obrona oskarżonego, jak też reprezentowanie oskarżyciela prywatnego oraz posiłkowego w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia)

Pomoc prawna obejmuje w szczególności:

  • zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami i organami
  • sporządzanie pism procesowych (wniosków, pozwów, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych)
  • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych w obrocie cywilnym i gospodarczym
  • sporządzanie opinii prawnych
  • doradztwo prawne