Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej za pomoc prawną jest zawsze ustalane indywidualnie z Klientem i zależy od stopnia skomplikowania sprawy i czasu jej trwania.

Wynagrodzenie Kancelarii może zostać ustalone w oparciu o następujące systemy rozliczenia honorarium:
– wynagrodzenie zryczałtowane – określane przez ustalenie z góry wysokości kwoty wynagrodzenia.
– wynagrodzenie godzinowe – ustalane od ilości czasu niezbędnego do wykonania usługi, gdzie stawki godzinowe są negocjowane i rzetelnie ewidencjonowane.

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry, istnieje także możliwość rozłożenia go na raty.